Green Globe

Wij vinden dat duurzaamheid en gastvrijheid hand in hand moet gaan. We voelen ons verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen om zodoende de druk op het milieu en de samenleving te verminderen. Om samen te werken naar een betere wereld. Daarom zijn wij sinds 2012 Green Globe gecertificeerd en we worden ieder jaar weer gecontroleerd op onze inzet voor mens en milieu.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent voor ons het:

Respecteren van

 • de huidige wet- en regelgeving en de bedrijfsregels
 • culturele, religieuze, filosofische en morele overtuigingen
 • onze gasten, medewerkers, leveranciers en partners
 • het milieu, het minimaliseren van onze impact
 • vrije concurrentie, het afwijzen van elke vorm van corruptie
 • het bedrijf; de belangen van het hotel boven persoonlijke belangen plaatsen, werken aan het behoud van historisch en architectonisch erfgoed, een gevoel van saamhorigheid creëren


Bijdragen aan

 • de tevredenheid van onze klanten en gasten
 • de ontwikkeling van onze medewerkers
 • de lokale economische en sociale ontwikkeling
 • een veilige werkomgeving en gezondheid van onze medewerkers
 • de verbetering van onze duurzaamheidprestaties, voortdurend en systematisch


BETROKKENHEID BIJ HET MILIEU

Wij hechten veel waarde aan respect voor het milieu. Met onze betrokkenheid nemen wij actief deel aan de bescherming van het milieu, op de volgende manieren:

Bewustzijn verhogen van onze klanten:

Wij bieden onze gasten de service die ze wensen en inspireren ze daarbij graag om samen met ons een bijdrage te leveren aan duurzaamheid. Want ook gasten kunnen tijdens hun verblijf een steentje bijdragen door het maken van bewuste keuzes.

 • We geven de voorkeur aan digitale communicatie voor al onze externe communicatie (e-mail, elektronische brochures, nieuwsbrieven, facturen)
 • Onze brochures worden afgedrukt op milieuvriendelijk papier
 • Het verwisselen van handdoeken in de hotelkamers is op aanvraag van de gast
 • Schoonmaak van linnengoed in de hotelkamers is op aanvraag, of om de 3 dagen
 • Onze schoonmaakmiddelen bevatten geen schadelijke bestanddelen en beschikken over een milieu-keurmerk
 • Op de hotelkamers vindt u Fairtrade shampoo, douchegel en zeep
 • We moedigen onze gasten aan om vervoer te gebruiken dat geen of weinig vervuiling veroorzaakt; openbaar vervoer, fietsen, e-scooters, etc. We bieden gasten de mogelijkheid om fietsen te huren
 • We serveren verantwoordelijk geproduceerde koffie


Bewustzijn verhogen van onze medewerkers:

Om het verantwoordelijkheidsgevoel voor het milieu van ons personeel te verhogen, hebben we leuke leermethoden die onze toewijding bevestigen en ons in staat stellen onze doelen te verwezenlijken:

 • Ieder personeelslid volgt duurzaamheidstraining
 • Om ons verantwoordelijkheidsbeleid voortdurend te verbeteren, wordt het personeel aangemoedigd om input te leveren over hun ideeën ter verbetering
 • Het gebruik van het openbaar vervoer wordt aangemoedigd
 • Door middel van het plaatsen van werkinstructies (bijvoorbeeld het uitschakelen van verlichting wanneer een ruimte niet in gebruik is) worden onze medewerkers herinnerd aan het voeren van een milieuvriendelijk beleid
 • Ons personeel neemt regelmatig deel aan events voor goede doelen


Bewustzijn verhogen van onze leveranciers:

Wij streven naar de inkoop van duurzame producten en diensten door middel van het aangaan van een actieve  samenwerking met verantwoorde leveranciers. We moedigen onze leveranciers aan om hun negatieve impact te verminderen, en we volgen hun bijdrage hieraan. Onze grootste leveranciers hebben onze Duurzaamheidsverklaring getekend.


Vermindering van onze impact op het milieu:

Om toezicht te houden op onze milieu impact, analyseren we maandelijks ons verbruik van afval, water en energie. We bepalen doelstellingen voor vermindering hebben een actieplan opgesteld.


Wij streven naar een reductie van de CO2 uitstoot door het nemen van verschillende maatregelen, zoals:

 • Wij vragen onze leveranciers zo efficiënt mogelijk te leveren
 • Wij geven de voorkeur aan lokale leveranciers
 • Wij maken gebruik van een papier-pers om het volume van het papierafval te reduceren waardoor er minder frequent een vrachtwagen op en neer rijdt naar het hotel
 • Wij moedigen minder milieuvervuilend vervoer aan
 • Wij hebben een overeenkomst voor groene stroom


We dragen ook bij aan de vermindering van het vrijkomen van chemische stoffen door het gebruik van:

 • Milieu gecertificeerd papier en andere milieuvriendelijke producten
 • Biologisch afbreekbare schoonmaak- en afwasmiddelen
 • Doseersysteem voor schoonmaakproducten om het gebruik van chemische stoffen te minimaliseren


Vermindering van ons energieverbruik:

Wij treffen onder andere de volgende maatregelen om energie te besparen:

 • Wij passen zoveel mogelijk energiezuinige apparatuur en technische installaties toe (led lampen, led TV’s, uitschakelen van verlichting tijdens de nacht, etc.)
 • We voeren preventief onderhoud uit, om een correcte en langdurige werking van elektrische apparaten te waarborgen
 • Temperaturen van koelinstallaties worden dagelijks op een constante temperatuur gecontroleerd


Vermindering van ons waterverbruik:

Ter minimalisering van ons waterverbruik passen wij de volgende maatregelen toe:

 • Het verwisselen van handdoeken in de hotelkamers is op aanvraag van de gast
 • Schoonmaak van linnengoed in de hotelkamers is op aanvraag, of om de 3 dagen


Vermindering van ons afval:

Wij kijken kritisch naar de afvalstromen binnen het hotel. Om de hoeveelheid afval te reduceren passen wij het volgende toe:

 • We maken geen gebruik van plastic bekertjes en roerstaafjes
 • We verminderen de verpakkingen van onze verse producten door het stimuleren van gebruik van herbruikbare verpakkingen of verpakkingen die geretourneerd worden aan de leverancier
 • We minimaliseren de aanschaf van afvalrijke producten door het beperken van mono verpakkingen
 • We scheiden ons afval in vergaderruimten, kantoren en in de keuken
 • We verzamelen de volgende afvalstoffen: karton, papier, glas, batterijen, inkt cartridges en toners, lampen, plastic folie en keukenafval. We werken samen met erkende organisaties voor de inzameling en verwerking van dit afval


BETROKKENHEID BIJ ONZE SOCIALE OMGEVING

Bij ons personeel

Het respect voor de mensen die werken bij Park Centraal Den Haag is een van de fundamenten waarop wij ons focussen. Om dit te bereiken, is Park Centraal Den Haag toegewijd aan haar personeel op de volgende gebieden:


Diversiteit
:

 • We geloven dat diversiteit in onze bedrijfsvoering onmisbaar is om onze kwaliteitsdoelen te bereiken. We verwelkomen mensen met diverse achtergronden, geloofsovertuigingen, culturen etc. Discriminatie wordt niet getolereerd.


Training, opleiding en persoonlijke ontwikkeling:

 • In het kader van ons beleid om interne promotie en groei te stimuleren, profiteert ons personeel van opleidingsmogelijkheden gedurende hun gehele loopbaan. Verschillende methoden worden aangeboden waardoor iedereen zich kan ontwikkelen in hun eigen tempo
 • Stagiaires bieden wij een leerzame en inspirerende leeromgeving, doorgaans hebben wij meerdere stageplekken beschikbaar per jaar. Zodoende leveren wij een bijdrage aan de ontwikkeling van kennis & ervaring bij jonge mensen


Welzijn & Veiligheid:

 • Park Centraal Den Haag draagt zorg voor de veiligheid van haar personeel en is toegewijd aan de voortdurende verbetering van arbeidsomstandigheden en het welzijn op het werk
 • We streven ernaar een motiverende en inspirerende werkomgeving te bieden


Bij onze gemeenschap

We werken actief samen met de gemeenschappen rond Park Centraal Den Haag om bij te dragen aan hun duurzame ontwikkeling. Wij leren en stimuleren ons personeel om actief deel te nemen in de lokale samenleving. Ook stimuleren we onze gasten om plaatselijke producten en diensten te ondersteunen. Verder vinden we het behoud van natuur en cultureel erfgoed erg belangrijk.


Voorbeelden van onze inzet voor onze gemeenschap zijn:

 • Gasten worden voorzien van informatie over de geschiedenis, cultuur en natuur van de omgeving
 • We onderhouden en behouden het monumentale pand dat we bezetten, waardoor we bijdragen aan het behoud van ons cultureel erfgoed
 • Wij zijn lid van de vereniging “Natuurmonumenten”. Door de overname van natuurgebieden kan de vereniging dieren en planten beschermen en mensen in staat stellen van de natuur te genieten door middel van wandelpaden, fietspaden, observatiepunten en excursies
 • We organiseren jaarlijks een Kerstdiner voor gezinnen die in armoede leven
 • We organiseren jaarlijks diners voor daklozen


Green Globe

Wij zijn trotse eigenaar van het Green Globe certificaat! Green Globe is zeer internationaal en wereldwijd erkend certificeringsprogramma voor duurzaam reizen en toerisme. Het concentreert zich op economisch-, sociaal- en milieuverantwoord beheer. Keuringen worden jaarlijks uitgevoerd door onafhankelijke keurmeesters. Green Globe heeft leden in zo’n 90 landen ter wereld. De eisen hebben o.a. betrekking op een goed functionerend milieuzorgsysteem, op naleving van de lokale milieuwetgeving, het leveren van een bijdrage aan lokale natuur- en milieubescherming en op het verschaffen van werkgelegenheid aan de lokale bevolking.

Wij werken samen met Green Label Service, deskundigen op het gebied van duurzaamheid in de hotelbranche. Zij zorgen er samen met ons voor dat we ieder jaar weer het beste halen uit onze Green Globe certificering.

Wij staan altijd open voor tips of opmerkingen ter verbetering van ons duurzaamheidsbeleid.
Mocht u vragen hebben, dan horen wij dit ook graag!

Met vriendelijke groet,

Park Centraal Den Haag

Secondary Title

Lorem ipsum dolor amet hashtag mustache yr trust fund. Salvia umami trust fund wolf street art. Single-origin coffee chillwave vaporware, lo-fi normcore live-edge neutra forage art party. Listicle post-ironic you probably haven’t heard of them adaptogen sustainable tofu activated charcoal iceland deep v gluten-free knausgaard edison bulb.